Κιλίμια σε διαστάσεις 60Χ90 & 80Χ125

ΑΚ 2020 σελ. 104-105