Παραδοσιακές κουρτίνες κοφτές – δαντέλα – πλεκτές

ΑΚ 2020 σελ. 41