Ποδιές λονέτα με κεντημένο τοπωνύμιο ή χωρίς τοπωνύμιο

ΑΚ 2020 σελ. 54-55

Υπάρχει η δυνατότητα κεντήματος οποιουδήποτε τοπωνυμίου