Ποδιές λονέτα με κεντημένο τοπωνύμιο ή χωρίς τοπωνύμιο

Υπάρχει η δυνατότητα κεντήματος οποιουδήποτε τοπωνυμίου