Μαξιλάρια αλυσιδοβελονιά
45Χ45

ΑΚ 2020 σελ. 89-93