Μαξιλάρια σενύλ διπλής όψης
45Χ45

ΑΚ 2020 σελ. 103