Ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων σε πασμίνες

ΑΚ 2020 σελ. 75-77