Σουπλά 33Χ48 κεντημένα και κοφτά

ΑΚ 2020 σελ. 86-87