Καρρέ, τραβέρσες και τραπεζομάντηλα σε στόφα

ΑΚ 2020 σελ. 42-45